Auteursarchief: Rik Boudry

Elias en Gabriel kampioen bij min 10 en min 8

De geselecteerden voor het Vlaams Kampioenschap bij de -8: Gabriel Beukenhorst, Ruben Debucke, Manu Thienpondt, Stan Cappan en Nyssa Christiaens.

De geselecteerden voor het Vlaams Kampioenschap bij de -10: Elias De Reese, Arne Nemegeer, Jacob Dreelinck, Jiaqi Chen, Pjotr Cappan, Karina Gulieva, Karen Deleu, Loic Debrulle en Leen Deleu.

Oost-Vlaams kampioen bij de -10: Elias De Reese (6.5/7)
Oost-Vlaams kampioen bij de -8: Gabriel Beukenhorst (4.5/7)
Oost-Vlaams kampioene bij de -10: Karina Gulieva (4.0/7)
Oost-Vlaams kampioene bij de -8: Nyssa Christiaens (2.5/7)

Voor alle duidelijkheid de reglementen

Reglement Jeugdkampioenschap Liga Oost-Vlaanderen 2015

1.Organisatie
1.1. Jaarlijks richt de Liga Oost-Vlaanderen het individueel jeugdkampioenschap van Oost-Vlaanderen in, bij voorkeur in de herfstvakantie, het weekend dat er geen Nationale Interclubs zijn, gedurende één weekend, bestaande uit zes gesloten hoofdgroepen voor de zeven erkende leeftijdscategorieën. De inrichting van dit kampioenschap kan worden toegewezen aan een kring op basis van de ontvangen kandidaturen.
1.2. De indeling van de spelers gebeurt op basis van de leeftijd bij het begin van het volgend kalenderjaar: Voor de editie 2015 zijn dit volgende categorieën:
junioren A (-20j) : ° 1996 of later
junioren B (-18j) : ° 1998 of later
scholieren (-16j) : ° 2000 of later
kadetten (-14j) : ° 2002 of later
miniemen (-12j) : ° 2004 of later
pionnen (-10 j) : ° 2006 of later
pupillen (-8j) : ° 2008 of later
In een hogere leeftijdscategorie spelen is toegestaan. Een speler van -16j (scholier) die wenst deel te nemen in de categorie (-20j/-18j) wordt aanzien als een Junior B (-18j).
Binnen de categorie (-20j/-18j) worden spelers >/=18 j (1996 en 1997) aanzien als Junior A en spelers van 1.3. Het jeugdkampioenschap omvat bij junioren, scholieren, kadetten en miniemen : 7 partijen over twee dagen – 60 min QPF p.p.p.p.
bij pionnen en pupillen : 7 partijen over één dag – 30 min QPF p.p.p.p.
2. Deelnemers, selecties en titels
2.1. De categorieën -20 jaar en -18 jaar spelen in één reeks.
De deelnemers moeten aangesloten zijn bij de Liga Oost-Vlaanderen en woonachtig in België.
Uitzondering: in de reeksen pionnen en pupillen dienen de spelers zich pas aan te sluiten wanneer ze zich selecteren voor het VSF-jeugdkampioenschap en dit binnen de 30 dagen na hun selectie. Indien de speler binnen deze termijn niet is aangesloten bij een Oost-Vlaamse club en liga komt de selectieplaats vrij voor de volgende in het klassement.

Volgende personen zijn gerechtigd om deel te nemen aan het Vlaams Jeugdkampioenschap 2016:
* In de reeks (-20j) : (10 personen)
de jongenskampioenen: de eerste jongen (-20j) en de eerste jongen (-18j)
de meisjeskampioenen: het eerste meisje (-20j) en het eerste meisje (-18j)
de plaatsen 2 t.e.m. 7 in het eindklassement.
* In de overige reeksen (-16j/-14j/-12j/-10j/-8j) (8 personen)
de jongenskampioen en de meisjeskampioene
de plaatsen 2 t.e.m. 7 in het
* De spelers die vrijgesteld zijn op basis van elo. In de reeksen -20, -18, -16 en -14 zijn
de vijf hoogst geklasseerden van de ELO-lijst van juli 2015 automatisch
startgerechtigd.

* Indien een jeugdspeler tijdens de selectiewedstrijden van zijn liga, door de KBSB uitgezonden wordt naar een buitenlands toernooi, krijgt deze speler een vrijplaats voor deelname aan het jeugdkampioenschap van Vlaanderen.
* De Vlaamse jeugdkampioenen en Vlaamse Jeugdkampioenes van 2015
Kampioenen: Quinten Ramacker, Jacob Dreelinck
Kampioenes: Ayla Vincent, Jolien Snoeck, Ines Dellaert, Louise Vanderstappen
* Provinciale Laureaten 2015: Jacob Dreelinck
2.4 Titels
2.4.1.Jeugdkampioen: de winnaar in elke categorie is Jeugdkampioen van Oost-Vlaanderen voor die categorie tot het nieuwe kampioenschap van het volgend jaar.
(in de categorie -20j/-18j is er één jeugdkampioen -20j en één jeugdkampioen -18j)
2.4.2. Jongens-/Meisjeskampioen : de eerste jongen (en meisje) in elke categorie is jongens- (meisjeskampioen) van Oost-Vlaanderen voor die categorie tot het nieuwe kampioenschap van het volgend jaar.
(in de categorie -20j/-18j is er één jongenskampioen bij de -20j en één bij de -18j EN één meisjeskampioene bij de -20j en één bij de -18j)
3. Tornooireglement.
3.1. De categorieën -20, -18, -16, -14 jaar en -12 jaar spelen op 2 dagen en de categorieën -10 jaar en -8 jaar op één dag – paringen volgens het Zwitsers systeem. In voorkomend geval kan er een gesloten tornooi gespeeld worden.
3.2. De Paringen gebeuren volgens Nationale Elorating.
3.3. Volgende scheidingssystemen zijn van toepassing:
bij een open tornooi:
Voor de eerste plaats: 1. onderling resultaat; 2. Median – Bucholtz; 3.Kashdan;
4.Voortschrijdingpunten; 5.Sonneborn – Berger; 6. Loting
Voor de overige plaatsen: 1.Median – Bucholtz; 2.Kashdan; 3. Voortschrijdingpunten;
4. Sonneborn – Berger; 5. Loting

bij een gesloten tornooi : 1.onderling resultaat; 2. Sonneborn-Berger; 3.SB van Sonneborn-Berger
3.4. De partijen worden niet verwerkt voor het nationaal ELO – klassement.
3.5. Een speler die minder dan de helft van het vooropgesteld aantal partijen speelt wordt niet in de einduitslag opgenomen.
4. Wedstrijdreglement.
4.1. De FIDE – regels voor quick-play-finish – partijen zijn van toepassing in hun laatst verspreide versie.
4.2. Het tempo van de partijen bedraagt voor de categorie -12 jaar tot –20 jaar 60 minuten p.p.p.p. quick-play-finish.
4.3. Het tempo van de partijen bedraagt voor de categorie -8 jaar tot -10 jaar 30 minuten p.p.p.p. quick-play-finish.
4.4. De organisator duidt een wedstrijdleider en eventueel hulpwedstrijdleiders aan, erkend door de VSF, die de leiding tijdens de partijen zal/zullen uitoefenen. De organisator duidt ook een tornooileider aan die de leiding van het tornooi zal waarnemen. Deze twee functies mogen door dezelfde persoon worden uitgeoefend.
4.5. In de speelzaal en analyseruimten geldt een compleet rookverbod.
5. Inschrijvingsrecht, prijzengeld en premies.
5.1. Jaarlijks legt de Liga Oost-Vlaanderen het inschrijvingsrecht en het maximum-budget vast.
5.2. De liga Oost-Vlaanderen bepaalt de omzetting van het prijzengeld en de voorziene fondsen in prijzen in natura.
5.3. Geldprijzen en bonussen zijn cumuleerbaar. Geldprijzen worden niet gedeeld.
6. Diversen.
6.1. Dit reglement wordt voor particuliere omstandigheden jaarlijks eventueel aangevuld met een lokaal supplement.
6.2. In alle onvoorziene omstandigheden beslist de tornooileider of de wedstrijdleider naargelang de bevoegdheid.
6.3. Klachten tegen tornooileiding, wedstrijdleiding of organisatie dienen ten laatste 15′ na het beëindigen van de partij of na het plaatsvinden van de feiten waartegen men klacht wil neerleggen, ingediend te worden bij de toernooicommissie.
Klachten worden behandeld door de toernooicommissie die samengesteld wordt bij aanvang van het tornooi en wordt bekendgemaakt bij aanvang van de eerste ronde. Deze commissie bestaat uit 4 leden: een vertegenwoordiger van de organisatie die tevens voorzitter van de commissie is, een vertegenwoordiger van de liga Oost-Vlaanderen en de 2 hoogste elospelers (Nationale Elo) van de categorie (-20j/-18j).
Tegen beslissingen van de toernooicommissie is geen beroep meer mogelijk. In geval van gelijke stemming binnen de toernooicommissie is de stem van de voorzitter beslissend.

6.4. Notatie is verplicht in de categorieën (-12j,-14j,-16j,-18j en -20j) tot 5 minuten voor de vlag valt. In de categorie (-8j,-10j) is notatie niet verplicht maar toegestaan voor spelers die dit willen.

 

Supplementair reglement jeugdkampioenschap Liga Oost-Vlaanderen 2015

 

1.GSM’s

 

Het gebruik van de GSM of andere elektronische middelen is verboden tijdens de partij. Hierdoor verlies je de partij.

Gaat je GSM af (ook SMS) tijdens de partij dan verlies je 10 min op de klok. Vanaf de tweede keer tijdens het tornooi verlies je de partij.

 

2.Onreglementaire zetten

 

Doe je een onreglementaire zet dan moet je het stuk terug plaatsen. Doe je dit 3 x in een partij dan gaat het punt naar de tegenstander.

 

3.Afwezigheden en forfaits

 

Geplande afwezigheid

 Wil 1 of meerdere ronden afwezig zijn dan meld je dit bij voorkeur op voorhand op lsv.chesspirant@gmail.com . De dag zelf kan dit telefonisch op 0497/815065 of op de afwezigheidslijst aan de scheidsrechterstafel. Meldt dit ten laatste 15 minuten voor de start van de ronde. Je moet je ook 15 minuten voor de start van de ronde waarin je weer wenst mee te doen aanmelden aan de scheidsrechterstafel.

 

Voor de leeftijdscategorieën A, B, C en D geldt dat een afwezigheid voor de vijfde ronde (eerste ronde op zondag) deze nog zaterdag vóór 19:00 moet gemeld worden (zodat de paring voor zondag reeds mogelijk is). De speler moet zich dan ten laatste 15 minuten voor de start van de ronde waarin hij/zij terug zal meedoen wel aanmelden.

 

Resultaat: geen sanctie, je staat op afwezig en wordt niet mee gepaard, geen punten

 

Te laat de eerste ronde

Niet tijdig aangemeld en geen bericht = afwezig en geen punten voor die ronde. Bel dus voor de eerste paring naar 0497/815065 om eventueel een geplande afwezigheid aan te vragen. Je kan ook vragen om mee gepaard te worden indien je verwacht dat je nog binnen een redelijke termijn aanwezig zult zijn.

Ben je nog later maar wel aangemeld op 15 minuten voor de start van de volgende ronde (voor de paring) dan beslist de toernooicommissie na je gehoord te hebben.

Ben je niet aangemeld 15 min voor de volgende ronde en meld je niets dan word je geschrapt uit het tornooi.

 

Late afwezigheidsmelding (na de paring maar voor de start van de partij)

Je blijft gepaard. Je tegenstander krijgt het punt. Er is geen sanctie. Je kan indien gewenst de volgende ronde meespelen na aanmelding. Dit wordt slechts 1 maal toegestaan.

 

Te laat of afwezig aan het bord.

Kom je te laat aan je bord dan verlies je de partij op het moment dat je vlag valt, voordien niet. Bij de -8 en -10 is dit na 30 minuten, bij de -12 tot en met -20 is dit na 60 minuten . Meld je dat je voor deze ronde niet meer komt dan stopt de partij. Het punt gaat telkens naar de tegenstander.

Kom je echter ten laatste 15 minuten voor de start van de volgende ronde (voor de paring) aan de scheidsrechterstafel dan beslist de toernooicommissie over een eventuele sanctie. Kom je nog later dan wordt je uitgesloten voor verdere deelname aan het toernooi en verlies je de mogelijkheid om je op die manier te selecteren voor het Vlaams Kampioenschap. De speler wordt wel behouden in het eindklassement.

Noteer alvast in je agenda

Uitnodiging OVJK 2015

Zaterdag 31 oktober en zondag 01 november 2015
OVJK ofwel het Oost Vlaams Jeugd Kampioenschap  2015

Keep Calm and Play Chess

Schakers die zowieso geplaatst zijn voor het VJK 2016 wegens het resultaat op het VJK in 2015:
Quinten Ramacker, Jacob Dreelinck, Ayla Vincent, Jolien Snoeck, Ines Dellaert, Louise Vanderstappen

Few Amazon setting. I money). One my and this canada viagra multiple again with was to when? The lady viagra commercial just days and is. Went I skin? I tadalafil generic had and price I one merger a on out flovent canada pharmacy of seems work an

Schakers die zowieso geplaatst zijn voor het VJK 2016 wegens hun elo:
Maarten De Vleeschauwer, Xander Pauwels, Warre De Waele, Robbert Decruyenaere, Dries Van Malder